Chiều 29/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố hạ điểm chuẩn vào lớp 10 của ba trường THPT chuyên thuộc Sở gồm: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; THPT chuyên Nguyễn Huệ, lớp chuyên của THPT Chu Văn An.

Ba trường chuyên tại Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 1

Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 của 3 trường THPT chuyên tại Hà Nội (đã hạ điểm chuẩn).

Ba trường chuyên tại Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 2

Điểm chuẩn ban đầu công bố ngày 25/6 (chưa hạ điểm chuẩn) của 3 trường chuyên tại Hà Nội.

Theo đó, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chỉ có duy nhất lớp chuyên Tin học hạ điểm chuẩn từ 36,5 xuống còn 36 điểm.

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 10/11 môn hạ chuẩn: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học. Trong đó, lớp chuyên Pháp, Nga hạ tới 3 điểm so với điểm chuẩn công bố ngày 25/06 (Lớp chuyên Nga giảm từ 34 xuống 31 điểm; lớp chuyên Pháp từ 36 điểm còn 33 điểm). Lớp chuyên Anh (điểm chuẩn từ 37,5 hạ xuống 35 điểm) và lớp chuyên Địa (điểm từ 30 hạ còn 28,5) đều giảm 2,5 điểm; các lớp chuyên hạ chuẩn còn lại giảm từ 0,5 đến 2 điểm.

Trường THPT Chu Văn An có 6/10 lớp chuyên hạ 1-2 điểm chuẩn so với mức công bố trước đó. Cụ thể, điểm chuẩn lớp chuyên Văn hạ từ 34 xuống 33 điểm. Chuyên Anh hạ từ 39,5 xuống 38.5 điểm; Chuyên Toán hạ từ 30,5 xuống 28,5; Chuyên Tin hạ từ 32 xuống 30 điểm; Chuyên Hóa từ 31.25 xuống 29.05; chuyên Sinh giảm từ 28,5 xuống 26,5 điểm.

Học sinh có nguyện vọng vào các trường chuyên (hoặc lớp chuyên) phải thi 2 đợt. Đợt 1 thi cùng thí sinh toàn thành phố, đợt 2 thi các môn chuyên. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính bằng tổng số điểm hai bài thi Toán, Văn không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số). Công thức tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1)+ Điểm bài thi chuyên (hệ số 2).

 

Tuyết Trinh