Được biết, phép toán này xuất hiện từ những năm 1950 nhưng đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh cách giải. Dạo gần đây, bài toán một lần nữa được "đào lại" và được dân mạng quốc tế bàn tán sôi nổi về đáp án. Nào các thần đồng toán học, bạn giải bài toán này như thế nào?

Bài toán hơn 70 năm vẫn gây tranh cãi, đáp án nào cho tất cả? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Kết quả bằng 16.

Vì phép toán không có ngoặc và số mũ, nên các phép chia sẽ được tính trước, theo thứ tự từ trái sang phải, sau đó là các phép cộng trừ:

9 - (9 ÷ 9) + 9 - (9 ÷ 9) =?

9 - (1) + 9 - (1) =?

(8 + 9) - 1 =?

17 - 1 = 16