Cứ sau mỗi một số phát sóng của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" khán giả lại thu về thêm được cả một rổ kiến thức với đa dạng mọi lĩnh vực. Nào là từ những câu hỏi có các độ khó khác nhau cho đến thử thách của chương trình. Có những kiến thức mà đến khi xem chương trình, nhiều người mới nhận ra mình chưa bao giờ được biết.

Trong trận thi quý I năm thứ 19, một câu hỏi với nội dung "Một năm đối xứng là năm mà viết xuôi hay ngược đều như nhau, ví dụ 2002 là năm đối xứng. Hỏi từ năm 10 sau công nguyên đến năm 2018 có bao nhiêu năm đối xứng?". Và câu hỏi này đã làm khó Quán quân Trần Thế Trung.

Bài toán tưởng
Bài toán tưởng chừng rất đơn giản nhưng đủ sức làm khó Thế Trung và các bạn thí sinh khác.

Nam sinh sau khi nghe câu hỏi liền đưa ra đáp án nhưng đã liên tục thay đổi trong vòng 20 giây với các đáp án như 21, 30, 31. Tuy nhiên, trong những câu trả lời đó không có câu nào là chính xác. Kể cả đến khi nhường cơ hội cho các thí sinh khác thì vẫn không ai tìm ra được đáp án chính xác. MC Diệp Chi sau đó đã đưa ra đáp án đúng phải là 110 năm.

Bài toán tưởng
Đáp án đúng được MC Diệp Chi đưa ra là 110 năm.

Theo đó, netizen đưa ra lời giải thích cho đáp án của chương trình như sau: Trong thời gian từ năm 10 đến 2018 có 9 năm có 2 số trùng nhau, 90 năm có 3 số có thể viết đối xứng và 11 năm có 4 số có thể viết đối xứng. Do đó số năm đối xứng sẽ là 9 + 90 + 11 = 110 năm.

Nếu muốn tính nhanh câu hỏi này, cư dân mạng cho biết cần phải áp dụng quy tắc đếm. Có lẽ, các thí sinh bị áp lực thời gian nên đã bỏ qua một cách đáng tiếc. Ngoài ra, một câu hỏi khác cũng từng khiến thí sinh Olympia "bị lú" có liên quan đến thời gian với nội dung như sau: "Ngày 1/1/2020 là thứ tư, vậy ngày 1/1/2021 là thứ mấy?".

Bài toán tưởng
Một câu hỏi khác của chương trình về thời gian cũng từng làm thí sinh bị "lú".

Trên thực tế, đây là một câu hỏi mang tính chất suy luận tính toán đã được dùng cho học sinh Tiểu học. Câu hỏi này có thể là bài toán khó đối với học sinh lớp 5 nhưng với thí sinh Văn Hữu của Olympia lại chỉ là câu hỏi đơn giản. Bởi cậu đã đưa ra được câu trả lời một cách nhanh chóng và chính xác: "Thứ 6".

Chỉ cần suy luận một chút, dạng toán tính ngày sinh này có thể giải theo cách dễ dàng như sau: "Năm 2020 là năm nhuận. Do đó, ngày 1/1/2020 và 1/1/2021 cách nhau 366 ngày. Ta có 366 chia 7 (số ngày trong tuần) dư 2 nên ngày 1/1/2021 là thứ 4 + 2 = thứ 6".