Nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí Molecular Plant đã kiểm tra kiểm tra hoạt động của các gene khác nhau trong thực vật vào các giờ buổi sáng sớm. Và các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, vào thời điểm Mặt trời ló rạng cũng là lúc thực vật đã sẵn sàng và chờ đợi để bắt đầu một ngày mới.

Nhờ thức dậy đều đặn mà cây cối có điều kiện tốt nhất để thu năng lượng từ ánh sáng Mặt trời, cũng như tạo cơ hội cho những loài thụ phấn hoạt động tốt nhất.

Bạn có tin thực vật cũng
Thực vật cũng thức dậy như chúng ta!

Để hiểu rõ hơn về cách thực vật phản ứng khi Mặt trời bắt đầu nhô lên ở đường chân trời, các nhà nghiên cứu từ nhiều trường đại học đã hợp tác và thực hiện một thí nghiệm thú vị. 

Họ lấy mẫu của một loại thực vật có hoa là cải xoong sau mỗi hai phút khi Mặt trời mọc. Với những mẫu này, nhóm nghiên cứu có thể xác định các làn sóng hoạt động xảy ra bên trong cây khi ngày mới bắt đầu.

"Chúng tôi bắt đầu mô tả chi tiết hơn về đặc điểm động lực học khi rạng đông, tập trung vào sự biểu hiện của các gene nhân tố phiên mã. Chúng tôi đã tìm thấy ba làn sóng biểu hiện gene riêng biệt trong vòng hai giờ sau thời khắc bình minh. Nhiều gene trong số này được biết là nhạy cảm với ánh sáng và nhiệt độ, nhưng chúng tôi muốn tìm hiểu cụ thể cách thức phiên mã của những gene này được điều phối.

Can thiệp vào tín hiệu của cơ quan thụ cảm ánh sáng, đồng hồ sinh học và tín hiệu ánh sáng có nguồn gốc từ lục lạp đã gây ra các vấn đề trong biểu hiện của một số gene, nhưng có một tỷ lệ lớn các gene vẫn không bị ảnh hưởng. Điều này cho chúng tôi thấy rằng một số con đường ngược dòng là dư thừa và các cơ quan quản lý bổ sung đang hoạt động", tiến sĩ Martin Balcerowicz, tác giả đầu tiên của bài báo, cho biết.

Bạn có tin thực vật cũng

Nói một cách đơn giản hơn, thực vật có thể phản ứng với ngày mới như động vật. Chúng ta có nhịp sinh học tự nhiên luôn kiểm soát, đảm bảo rằng chúng ta thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy mệt mỏi vào ban đêm, nhưng chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng Mặt trời, thứ kích thích chúng ta theo những cách khác.

Thực vật dường như cũng đã thực hiện phương pháp tiếp cận hai hướng này với các hệ thống dự phòng để đảm bảo chúng "thức giấc", cho dù đó là do thói quen hoặc do sự hiện diện của ánh sáng chói.

"Đặc điểm quan trọng mà chúng ta thấy trong biểu hiện gene là kết quả của sự khởi đầu của ánh sáng rất hữu ích trong việc giúp chúng ta hiểu cách thực vật phản ứng với ánh sáng và đặc biệt, đối với cây trồng dưới ánh sáng nhân tạo, tác động của tia bình minh lâu dài hơn đến tăng trưởng như thế nào", tiến sĩ Daphne Ezer, tác giả cao cấp của nghiên cứu, giải thích thêm.