Chương trình là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề: “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.

Hiện nay, trẻ em và thanh thiếu niên đang là đối tượng dẫn đầu trong việc tiếp thu và sử dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam. Tuy nhiên, phần lớn trẻ em tự học cách dùng Internet (chiếm 68%) và chỉ có 11% là học từ nhà trường. Hầu hết các trường học chỉ dạy học sinh kỹ năng công nghệ thông tin, không dạy về sử dụng mạng an toàn. Điều này khiến cho trẻ em chưa nhận thức đầy đủ về những nguy cơ tiềm tàng khi sử dụng Internet, nên dẫn đến tình trạng trẻ dễ bị xâm hại trên môi trường mạng.

Cuộc hội thảo được tổ chức nhằm thực hiện hiệu quả công tác truyền thông trong “Tháng hành động vì trẻ em năm 2018”. Bác Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết: “Những năm gần đây, Chính phủ, xã hội, doanh nghiệp và người lao động rất quan tâm đến vấn đề cách mạng công nghiệp thế hệ thứ 4 hay còn gọi là cách mạng 4.0 trong đó có vấn đề liên quan đến công nghệ số. Và cuộc sống an toàn, lành mạnh của trẻ em trên môi trường mạng cũng như trên thế giới công nghệ số đang đặt ra nhiều vấn đề khá cấp bách hiện nay.”

Bác Đặng Hoa Nam chia sẻ thêm: “Môi trường mạng là một thế giới lớn về tri thức, thông tin và là thành tựu của thế giới nhân loại. Vì vậy, nên để trẻ được tiếp xúc với thế giới mạng nhưng cần hướng dẫn cho trẻ cách sử dụng mạng an toàn. Cha mẹ, nhà trường cần hướng dẫn trẻ cách tham gia môi trường mạng tốt nhất, giúp trẻ nhận biết được những rủi ro, cạm bẫy trên môi trường mạng từ đó sẽ hạn chế đến mức tối đa những rủi ro cho trẻ”.

Bác Đặng Hoa Nam chia sẻ về khung pháp lý và chính sách liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đề cập đến vấn đề nâng cao ý thức cho gia đình, nhà trường, xã hội về những tiêu cực và rủi ro cho trẻ em hiện nay khi tiếp xúc môi trường mạng xã hội, đồng thời góp phần định hướng vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ trẻ trên mạng xã hội.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay truyền đi 8 thông điệp: Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; mùa Hè không còn trẻ em đuối nước; mùa Hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số; công nghệ số - thông tin và tri thức lành mạnh, an toàn cho trẻ em phát triển; sử dụng mạng xã hội vì cuộc sống an toàn, lành mạnh của trẻ em; lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

Nhiều hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức trong Tháng nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền phổ biến, vận động các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em…