Cũng tại phiên làm việc, BCH Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã chính thức ra mắt Đại hội, đồng thời thông qua Nghị quyết của Đại hội và công bố thư của Đại hội gửi tuổi trẻ cả nước.

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 1

Quang cảnh Đại hội phiên thứ sáu.

Tới dự phiên làm việc thứ sáu của Đại hội có bác Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ; bác Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa XI; bác Nguyễn Văn Hùng – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; bác Nguyễn Văn Tuyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; các bác và các anh chị đại diện Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Uỷ ban kiểm tra Trung ương; Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; cùng sự góp mặt của 999 đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 2

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa XI đã trình bày tổng kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2012 - 2017.

Các nội dung phối hợp công tác được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cụ thể. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi với thanh niên, làm việc với tổ chức Đoàn để lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Đoàn liên quan đến thanh thiếu nhi; có nhiều cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; huy động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ký kết Nghị quyết liên tịch, giai đoạn 2017 - 2022 giữa Chính phủ và BCH Trung ương Đoàn được tập trung vào các nội dung, như: Phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đoàn kết, tập hợp thanh niên ; Phối hợp phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; Phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi; Phối hợp công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em.

Chứng kiến lễ ký kết có bác Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, các thành viên trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI. Nghị quyết liên được ký kết thể hiện sự tin tưởng lớn của Chính phủ đối với Đoàn Thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 3

Bác Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa XI ký Nghị quyết liên tịch.

Thay mặt Chính phủ, bác Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu: "Tôi vui mừng đến dự phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội chúng ta đã chứng kiến lễ ký kết gữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chính phủ, đây là Nghị quyết liên tịch thực hiện trong 05 năm. Như chúng ta đã biết trong phiên khai mạc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo toàn diện và còn đề cập sâu sắc công tác Đoàn và phng trào Thanh thiếu nhi cũng như phương hướng trong nhiệm kỳ mới".

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 4

Bác Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, các đồng chí trong BCH Trung ương Đoàn đã tổ chức tốt Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cả về nội dung và hình thức. Đại hội đã có sức thu hút đi vào chiều sâu, đi vào thực chất công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong cả nước; đã tổ chức được 8 diễn đàn sâu với 8 lĩnh vực mà công tác Đoàn đang quan tâm; ứng dụng công nghệ và nhất là có nhiều nội dung đổi mới cả truyền thống và hiện đại được cả nước nhân dân và tầng lớp TTN quan tâm. Đặc biệt đã bầu BTV, BCH với số lượng, chất lượng tốt, có trình độ.

“Đại hội có sức thu hút, để lại ấn tượng tốt để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2017 – 2012; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong 5 năm tới. Thay mặt Chính phủ chúc Đại hội Đại thành công tốt đẹp”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 5

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa XI đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và các bộ, ngành.

“BCH Trung ương Đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, định kỳ. Hằng năm, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ công tác thanh niên phát triển; xem xét các đề xuất, kiến nghị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, qua đó góp phần xây dựng chính phủ kiến tạo, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, anh Lê Quốc Phong nói.

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 6

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa BCH Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt tại Đại hội.

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 7

Thay mặt BCH Trung ương Đoàn khóa XI, anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa XI đã phát biểu nhận nhiệm vụ.

Dịp này, Đại hội đã tặng hoa chia tay các thành viên trong BCH Trung ương Đoàn khóa X, vì lý do công tác không tái cử BCH Trung ương Đoàn khóa XI.

PV (Tổng hợp)