Chủ trì tại Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - ông Phạm Lương Sơn, ông Trần Đình Liệu -  đại diện Bộ Y Tế cùng các lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

BHXH&BHYT: Cung cấp thông tin định kỳ về BHXH&BHYT tháng 10/2016 1

Toàn cảnh Hội nghị cung cấp thống tin định kỳ về BHXH&BHYT tháng 10/2016.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2016, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12,5 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 10,7 triệu người; BHXH tự nguyện là 194.000 người và số người tham gia BHYT là 74,3 triệu người đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 79,8% dân số.

BHXH Việt Nam đã kịp thời bám sát các giải pháp điều hành của Chính phủ, chủ động chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tổ chức thực hiện chế độ , chính sách BHXH, BHYT. Tập trung chỉ đạo, bố trí nguồn nhân lực và các điều kiện vật chất, kỹ thuật để triển khai công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT thep quy định của Luật BHYT, tính đến ngày 11/10/2016, cả nước đã thu nhập và nhập thông tin trên 23,8 triệu hộ gia đình với 91,4 triệu người (đạt tỷ lệ 100% dân số cả nước) và cấp thẻ BHYT cho trên 63,6 triệu người, đạt 94,4% số người tham gia BHYT; cần đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với bưu điện, ngân hàng cung cấp các dịch vụ tạo thuận lợi cho các Doanh nghiệp, người dân đăng ký tham gia và thu nộp BHXH, BHYT.

BHXH&BHYT: Cung cấp thông tin định kỳ về BHXH&BHYT tháng 10/2016 2

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn (ngồi giữa) phát biểu tại buổi Hội nghị.

Bên cạnh đó Hội nghị còn nhấn mạnh về việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân đảm bảo an toàn, đầy đủ, kịp thời; lương hưu, trợ cấp BHXH được điều chỉnh theo quy định; đưa ra nhiều lựa chọn cho người tham gia, người được thụ hưởng…

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, từ nay đến cuối năm, các đơn vị trong toàn Ngành phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra. BHXH Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT được Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020.

 

Vũ Hiếu