Bộ GD&ĐT vừa có báo cáo gửi tới các đại biểu Quốc hội về vấn đề SGK năm học 2020-2021. Đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT thực hiện xã hội hóa SGK. Theo đánh giá của đơn vị này, xã hội hóa đã bước đầu thành công.

Bộ GD&ĐT sẽ mở rộng các kênh đóng góp ý kiến về sách giáo khoa lớp 1 1

Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm về các vấn đề SGK lớp 1.

Theo báo cáo, việc có nhiều bộ SGK đã tạo thuận lợi cho giáo viên, học sinh lựa chọn và khắc phục tình trạng độc quyền SGK từ trước đến nay. Đợt phê duyệt SGK lớp 1, Bộ trưởng GD&ĐT cho phép sử dụng 46 cuốn sách thuộc năm bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 của 3 nhà xuất bản (trong đó có bộ sách Cánh Diều) để các địa phương, cơ sở giáo dục lựa chọn, đưa vào giảng dạy.

Sau khi đi vào giảng dạy học tập gần 1 tháng, chương trình lớp 1 bị giáo viên, phụ huynh và cử tri phản ánh môn Tiếng Việt 1 khá nặng. Bên cạnh đó, bộ sách Cánh Diều có nhiều hạt sạn cần chỉnh sửa.

Bộ GD&ĐT cho rằng tình trạng này xảy ra một phần là do chương trình mới, với quan điểm dạy và học cũng đổi mới nên phụ huynh, học sinh chưa làm quen được.

Cũng theo báo cáo, trước hết, Bộ GD&ĐT, Hội đồng thấm định và tác giả SGK môn Tiếng Việt lớp 1 trân trọng tiếp thu và cảm ơn các nhà khoa học, giáo viên và cử tri cả nước đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, chỉ ra những nội dung chưa phù hợp trong SGK môn Tiếng Việt lớp 1.

Bộ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý để SGK ngày càng hoàn thiện, góp phần triển khai thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới. Trên cơ sở các ý kiến phản ánh, bộ sẽ nghiên cứu để kịp thời đề ra các giải pháp bổ sung trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Theo Bộ GD&ĐT, để tiếp tục ghi nhận các thông tin phản ánh về triển khai chương trình SGK mới, Bộ GD&ĐT sẽ mở rộng các kênh đóng góp ý kiến để nắm bắt thông tin trên diện rộng, đa chiều từ giáo viên, cán bộ quản lý, các nhà khoa học và người dân.

Bộ GD&ĐT cũng đã yêu cầu nhà xuất bản và tác giả khẩn trương xây dựng phương án chỉnh sửa, hiệu đính bộ SGK Cánh Diều để kịp thời, thuận lợi cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học.

Bộ GD&ĐT có hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên sử dụng các ngữ liệu được thay thế, bổ sung để thực hiện hoạt động dạy học các bài nằm trong chương trình học kỳ 1 phải báo cáo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét phê duyệt trước ngày 15/11.

(theo TĐ)