Công văn do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa ký thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 của các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

Bộ GD&ĐT sẽ tuyển chọn Chủ biên, tác giả để tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo Bộ GD&ĐT, hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 1/7 đến ngày 15/7, Bộ GD&ĐT nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 1 theo chương trình GDPT mới. Các tổ chức và cá nhân biên soạn SGK có nhu cầu thẩm định cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ là Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT.

Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1; năm học 2021-2022 với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022-2023 với lớp 3, 7 và 10; năm học 2023-2024 với lớp 4, 8, 11; năm học 2024-2025 với lớp 5, 9 và 12.