Đây là số liệu thống kê của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá. Theo đó, cả nước đã có khoảng 1.200 trường trung học cơ sở, trường THPT, THCS thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học. Ngoài ra, có gần 130 trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà.

Tại các cơ sở giáo dục này đã thực hiện nghiêm túc việc phổ biến và chỉ đạo thực hiện nội dung về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong toàn ngành giáo dục. Quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại các cơ sở giáo dục và nơi làm việc; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch năm học, tiêu chí trường học không khói thuốc lá vào tiêu chuẩn thi đua, có hình thức khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục.

 

Ngày 13/8/2010, Bộ GD&ĐT đã ban hành quyết định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục. Cụ thể, các cơ sở giáo dục, các trường học phải tuyên truyền, giảng dạy về thông tin liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá tới người học, giáo viên, cán bộ công nhân viên. Quyết định của Bộ GD&ĐT có ghi rõ các biện pháp thông tin, giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá: Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các môn học có liên quan và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, vẽ tranh, mít tinh, biểu diễn văn nghệ về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Tổ chức Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân gương mẫu không hút thuốc lá; Phối hợp nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá với nội dung hoạt động của các phong trào thi đua của ngành giáo dục và của địa phương.

Các trường học thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá: Xây dựng nội quy, quy chế của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục về cấm hút thuốc lá trong các cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục. Treo biển hoặc biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp và các phòng làm việc tại nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục. Cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, sản xuất, kinh doanh thuốc lá và các sản phẩm của thuốc lá trong các nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục. Cấm nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức. Cấm người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp luật. Đưa kết quả hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua đối với nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.