Cách lựa chọn khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 cho từng nhóm đối tượng

13:57 13/04/2020

Ngày 13/4, Bộ Y tế phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam xây dựng và cho ra mắt các infographic về việc hướng dẫn tạm thời lựa chọn và sử dụng khẩu trang cho từng đối tượng, từng trường hợp cụ thể để phòng, chống dịch COVID-19.

Cách lựa chọn khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 cho từng nhóm đối tượng 1

Cách lựa chọn khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 cho từng nhóm đối tượng 2

Cách lựa chọn khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 cho từng nhóm đối tượng 3

Cách lựa chọn khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 cho từng nhóm đối tượng 4

Cách lựa chọn khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 cho từng nhóm đối tượng 5

Cách lựa chọn khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 cho từng nhóm đối tượng 6

Cách lựa chọn khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 cho từng nhóm đối tượng 7

Cách lựa chọn khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 cho từng nhóm đối tượng 8

Tin liên quan

Tin đọc nhiều