Cập nhật đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại Bình Thuận năm 2021: Tại Bình Thuận, các học sinh sẽ tham gia kỳ thi vào lớp 10 diễn ra trong hai ngày là ngày 10/6 và ngày 12/6/2021 với ba môn chính là Toán - Văn - Tiếng Anh. Sáng nay các thí sinh đã hoàn thành xong bài thi môn Toán.

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 Bình Thuận năm 2021 xoay quanh các câu hỏi liên quan đến vấn đề trọng âm, phát âm, tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa, câu hỏi điền từ thích hợp, câu hỏi viết lại câu và những câu liên quan đến phần ngữ pháp. Những kiến thức liên quan chủ yếu  kiến thức lớp 7, lớp 8 và phần lớn là lớp 9.

Dưới đây là đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Bình Thuận

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh  tại Bình Thuận

Đề thi lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Thuận năm học 2021-2022

(bổ sung đáp án) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Thuận năm học 2021 -2022 - Ảnh 2
(bổ sung đáp án) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Thuận năm học 2021 -2022 - Ảnh 3
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Thuận năm học 2021 -2022 

Đáp án thi lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Thuận năm học 2021-2022

(bổ sung đáp án) -> Cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Thuận năm học 2021 -2022 - Ảnh 1
Đáp án thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Thuận năm học 2021 -2022 

 

Ngoài đề thi và đáp án của môn Tiếng Anh, các thí sinh có thể theo dõi các thông tin tuyển sinh, đề và đáp án của từng môn thi của tỉnh Bình Thuận tại Thieunien.vn, những thông tin mới sẽ luôn được cập nhật nhanh và liên tục tại đây.