Cập nhật chiều 13/8, có 31 tỉnh thành thông báo lịch tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022. Đa số các tỉnh, thành quyết định cho học sinh các cấp tựu trường vào ngày 1/9, riêng học sinh lớp 1 sẽ sớm hơn 1-2 tuần. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều tỉnh ở miền Tây đang xem xét phương án tựu trường. Tại Tiền Giang, nếu diễn biến dịch ổn định, học sinh tại địa phương có thể tựu trường vào ngày 15/9, ngược lại, thời gian dự kiến là 1/10. 

Tại Đồng Tháp, đưa ra dự kiến 3 mốc thời gian tựu trường là 1/9, 16/9 và 1/10. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, tỉnh đang tính phương án cuối là tựu trường ngày 1/10.

Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022 như sau:

 - Ảnh 3
 - Ảnh 3
Lịch đi học trở lại chi tiết của học sinh 31/63 tỉnh thành.
Lịch đi học trở lại chi tiết của học sinh 31/63 tỉnh thành.