Trong cuộc thi Tuần I, Quý III Olympia năm thứ 16 có một câu hỏi về toán học trị giá 20 điểm ở phần thi về đích vô cùng đơn giản như sau:

"Số nào là số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số thoả mãn tổng các chữ số của số đó bằng số lớn nhất có một chữ số?"