Câu hỏi như sau: Cửa hàng có hai loại giỏ hoa quả: loại 1 mỗi giỏ có 4 quả táo, 8 quả lê; loại 2 mỗi giỏ có 7 quả táo, 14 quả lê. Cửa hàng có 25 quả táo, vậy cửa hàng có mấy quả lê?

Câu hỏi về chủ đề hoa quả lắt léo bậc nhất lịch sử Olympia, liệu bạn có tìm ra đáp án? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: 50 quả.

MC đưa ra lời giải thích như sau: Nếu suy luận theo số táo - lê có trong 2 giỏ đề bài cho thì suy ra số lê luôn gấp đôi số táo. Như vậy khi cửa hàng có 25 quả táo => số lê sẽ là 25 x 2 = 50 quả.