Kiểu tắm của tôi mà cũng học theo à?

Khoe chân dài là chính thôi mà mấy thím.

Anh đang suy tư cũng bị "nhại" cơ à.

Đúng rồi, động tác gần giống tôi rồi đấy.

Người ngồi như mèo hay mèo ngồi như người?

Ở đâu có gian tà ở đó có "Bat Mèo" nhé.

Phong cách của tôi được đưa lên sàn diễn rồi.

Ăn cắp cả kiểu tập thể dục của tôi luôn cơ đấy.

Từ từ nào anh, người ta đang "nhại" lại mình kìa.

Xong xuôi rồi nhé, chuẩn bị đi lặn biển thôi nào.

Đấy, đến đi tắm mà cũng học theo tôi nữa.

Theo Dân Việt