Chùm ảnh mèo cưng tạo dáng như siêu mẫu 1

Kiểu tắm của tôi mà cũng học theo à?

Chùm ảnh mèo cưng tạo dáng như siêu mẫu 2

Khoe chân dài là chính thôi mà mấy thím.

Chùm ảnh mèo cưng tạo dáng như siêu mẫu 3

Anh đang suy tư cũng bị "nhại" cơ à.

Chùm ảnh mèo cưng tạo dáng như siêu mẫu 4

Chùm ảnh mèo cưng tạo dáng như siêu mẫu 5

Đúng rồi, động tác gần giống tôi rồi đấy.

Chùm ảnh mèo cưng tạo dáng như siêu mẫu 6

Người ngồi như mèo hay mèo ngồi như người?

Chùm ảnh mèo cưng tạo dáng như siêu mẫu 7

Chùm ảnh mèo cưng tạo dáng như siêu mẫu 8

Ở đâu có gian tà ở đó có "Bat Mèo" nhé.

Chùm ảnh mèo cưng tạo dáng như siêu mẫu 9

Phong cách của tôi được đưa lên sàn diễn rồi.

Chùm ảnh mèo cưng tạo dáng như siêu mẫu 10

Ăn cắp cả kiểu tập thể dục của tôi luôn cơ đấy.

Chùm ảnh mèo cưng tạo dáng như siêu mẫu 11

Từ từ nào anh, người ta đang "nhại" lại mình kìa.

Chùm ảnh mèo cưng tạo dáng như siêu mẫu 12

Chùm ảnh mèo cưng tạo dáng như siêu mẫu 13

Xong xuôi rồi nhé, chuẩn bị đi lặn biển thôi nào.

Chùm ảnh mèo cưng tạo dáng như siêu mẫu 14

Đấy, đến đi tắm mà cũng học theo tôi nữa.

Theo Dân Việt