Theo Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT, loại chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C sẽ được bãi bỏ các hoạt động kiểm tra và cấp chứng chỉ tại quyết định 30/2008/QĐ- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ- BGDĐT ngày 6/6/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành vẫn có giá trị sử dụng. Đối với các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ đang triển khai thực hiện trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn tiếp tục thực hiện đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Trước đó, loại chứng chỉ ngoại ngữ này ra đời để đánh giá trình độ tiếng Anh của người học ngoại ngữ tại Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay, có rất nhiều loại bằng khác được công nhận đồng thời và có giá trị tương đương ở các trường phổ thông và đại học. Từ đó dẫn đến việc loại bằng này ít được học sinh, sinh viên thi lấy chứng chỉ. Những người sử dụng các loại bằng này đa phần là giáo viên, đối tượng chuẩn bị thi công nhân viên chức nhà nước.

Như vậy, kể từ ngày 15/1/2020, các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ như: Đối tượng và điều kiện dự kiểm tra, Nội dung kiểm tra, thời lượng, yêu cầu của đề kiểm tra; Điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ theo quy định tại Quyết định 30/2008/QĐ- BGDĐT sẽ không còn được áp dụng.

Chính vì thế các bạn học sinh, sinh viên có ý định thi lấy loại chứng chỉ này nên sắp xếp thời gian thi hợp lý để thuận tiện cho kế hoạch và dự định của mình.