Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022

10:20 11/08/2021

Mới đây, Hội đồng Đội Trung ương đã công bố chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2021 - 2022.

a - Ảnh 1
a - Ảnh 2
a - Ảnh 3
a - Ảnh 4
a - Ảnh 5
a - Ảnh 6
a - Ảnh 7
a - Ảnh 8
a - Ảnh 9
a - Ảnh 10
a - Ảnh 11
a - Ảnh 12
a - Ảnh 13
a - Ảnh 14
a - Ảnh 15
a - Ảnh 16
a - Ảnh 17
a - Ảnh 18
a - Ảnh 19
a - Ảnh 20

(nguồn: Hội đồng Đội Trung ương)

Tin đọc nhiều