Thay vì việc cả nước sẽ dùng chung một bộ sách giáo khoa như chương trình hiện hành, bắt đầu từ năm học 2020 - 2021, mỗi địa phương có thể chọn một hay nhiều bộ sách cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sau 2 vòng thẩm định, các bản mẫu được đánh giá mức "Đạt", Bộ GDĐT đã rà soát, kiểm tra cuối cùng về các nội dung liên quan đến tính pháp lý đối với sách giáo khoa. Kết quả cuối cùng, có 32 cuốn của 8 môn học được phê duyệt trong lần này. Trong đó đáng chú ý, có tới 24 cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, số ít các cuốn còn lại thuộc về các Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của Bộ, kết quả thẩm định của các Hội đồng vừa qua cho thấy, nhiều bản mẫu sách giáo khoa có quan điểm biên soạn riêng, cấu trúc sách mới, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam.

Khác với các lần đổi mới giáo dục trước đây, điểm nổi bật của chương trình Giáo dục phổ thông mới lần này là thực hiện chủ trương một chương trình nhiều bộ sách. Chính vì thế, việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông là giai đoạn quan trọng tiếp theo. Thực hiện quy định tại Luật Giáo dục, Bộ GD-ĐT đang xây dựng thông tư để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Luật. Làm thế nào để chọn được bộ sách phù hợp tránh độc quyền, tránh lợi ích nhóm là những băn khoăn trong khi áp dụng sách giáo khoa mới.

Tuy nhiên nhiều ý kiến vẫn cho rằng, để việc lựa chọn sách giáo khoa được chính xác, phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện dạy học ở từng địa phương, thông tin về sách giáo khoa đến các nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và người dân được công khai rộng rãi.

(Theo VTV)