Cùng vào cuộc, đồng hành với thanh niên hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường

Bảo Bối
Tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ hai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương, cơ quan, tổ chức cùng vào cuộc, đồng hành với thanh niên hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường. Ủy ban cùng các tổ chức thanh niên lắng nghe khát khao của thanh niên, lắng nghe những đề xuất của thanh niên với đất nước.

Sáng 10/1, Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Vệt Nam lần thứ hai được tổ chức dưới sự chủ trì của Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy.

Cùng vào cuộc, đồng hành với thanh niên hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường - Ảnh 1Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh vai trò xung kích, đi đầu và nhiều ưu điểm về sức trẻ, kiến thức của lực lượng thanh niên

Tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Theo đó, năm 2022, Ủy ban đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. Công tác phối hợp đề xuất, xây dựng chính sách về thanh niên được tập trung đầu tư, nhất là phối hợp đề xuất xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ thuộc Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định đảm bảo hoạt động Ủy ban và các cơ quan giúp việc Ủy ban.

Các Bộ, ngành thành viên Ủy ban đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thanh niên năm 2022 theo ngành và lĩnh vực phụ trách; tích cực, chủ động trong ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên; chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án được phân công tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Các đoàn công tác của Ủy ban làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hoàn thành theo kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy triển khai thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên tại địa phương.

Cùng vào cuộc, đồng hành với thanh niên hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường - Ảnh 2Đồng chí Trần Hồng Hà- Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Bùi Quang Huy- Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về TNVN chủ trì Hội nghị

Các hoạt động đối ngoại thanh niên được tổ chức đa dạng, kết nối trực tuyến, trực tiếp, có nhiều điểm mới trong tổ chức và phương pháp tiếp cận.

Công tác kết nối, chia sẻ thông tin giữa Ủy ban với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được quan tâm và thường xuyên hơn.

Tin tưởng, giao việc, tạo điều kiện và cổ vũ cho những người trẻ

Tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ đồng tình với các báo cáo, đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã đạt được trong năm 2022; đồng thời chỉ ra những hạn chế, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý thanh niên hiện nay.

Cùng vào cuộc, đồng hành với thanh niên hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường - Ảnh 3Cô Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

Cô Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam cho rằng, việc phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên còn không ít “khoảng trống” bất cập, nhất là tại các địa phương. Việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo, người đứng đầu sở, ngành, địa phương với thanh niên thiếu bài bản, thậm chí chưa được quan tâm, chưa thực hiện. Việc lồng ghép các chính sách, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương vẫn còn hạn chế.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Ngô Thị Minh mong muốn cần tiếp tục quan tâm hơn nữa việc phát huy thanh niên bằng cách tin tưởng, giao việc, tạo điều kiện và cổ vũ cho những người trẻ. Đồng thời, cần quan tâm tới nhu cầu của thanh niên nói chung và thanh niên nông thôn đi làm ăn xa, thanh niên ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; phân luồng định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với việc làm.

Cùng vào cuộc, đồng hành với thanh niên hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường - Ảnh 4Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ trăn trở việc thực hiện Luật Thanh niên vào đời sống dù đã có những điều chỉnh, song vẫn còn nhiều thách thức. Trong quá trình giám sát việc thiện Luật Thanh niên, nhiều địa phương bộ, ngành dùng báo cáo tổ chức Đoàn các cấp để làm báo báo cáo quản lý thanh niên; việc đối thoại với thanh niên ở cấp xã, huyện hầu như không có.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cũng cho thấy, tình trạng “khoán trắng” trách nhiệm cho Đoàn thanh niên còn thể hiện ở việc hiện mới có 7 trong tổng số 22 dự án, đề án trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được xây dựng. Đặc biệt, 6 trong số 7 dự án, đề án cũng do Đoàn thanh niên là “tác giả”.

Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với thực tiễn thanh niên

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh vai trò xung kích, đi đầu và nhiều ưu điểm về sức trẻ, kiến thức của lực lượng thanh niên; tầm quan trọng của những kế hoạch, mục tiêu phát triển quản lý Nhà nước về thanh niên; đồng thời lưu ý trong thời gian tới Ủy ban cần xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cụ thể phù hợp với thực tiễn thanh niên. “Nếu Luật Thanh niên ban hành nhưng mãi chưa đi vào cuộc sống, thì nhiều chính sách hay sẽ không thể phát huy, đơn cử như các nghĩa vụ, quyền hạn của thanh niên, trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về thanh niên”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bên liên quan cùng nhìn lại những tồn tại, hạn chế đã nêu tại Hội nghị, đưa ra các giải pháp cụ thể để Chính phủ và các địa phương, cơ quan, tổ chức cùng vào cuộc, đồng hành với thanh niên hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường. Ủy ban cùng các tổ chức thanh niên lắng nghe khát khao của thanh niên; lắng nghe những đề xuất của thanh niên với đất nước.

Cùng vào cuộc, đồng hành với thanh niên hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường - Ảnh 5Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ và các ý kiến góp ý của các thành viên Ủy ban

Kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ và ý kiến góp ý của các thành viên Ủy ban, để hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, năm 2023, Ủy ban sẽ tập trung phân tích khái quát bối cảnh, tình hình và xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng cường công tác phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên, thực hiện hiệu quả luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, phối hợp xây dựng Bộ tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ủy ban sẽ tổ chức các Diễn đàn chính sách về thanh niên; tích cực tham gia rà soát, đánh giá các chính sách hiện hành, từ đó, kịp thời tham mưu các vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên cho Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, năm 2023, Ủy ban tiếp tục xác định làm việc với 5 tỉnh, thành về việc thực hiện luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; đổi mới nội dung, phương thức làm việc gắn với việc xây dựng và triển khai Bộ tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam. Tăng cường, mở rộng và nâng tầm các hoạt động đối ngoại thanh niên.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cùng vào cuộc, đồng hành với thanh niên hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác