Cuộc khủng hoảng giáo dục toàn cầu vì dịch COVID-19 1

1,5 tỷ học sinh, sinh viên trên toàn thế giới bị ảnh hưởng việc học tập do dịch bệnh COVID-19, trong số đó, 50% không có máy tính để học trực tuyến tại nhà.

(theo TTXVN/Vietnam+)