"Chào mừng khách du lịch. Chúng tôi LÓI TIẾN ENG." Người nơi khác đến không biết nên vui vì ở đây mọi người nói Tiếng Anh hay nên buồn vì lỗi này nữa."

Cười bể bụng với những lỗi sai Tiếng Anh khó tin khắp nơi trên thế giới 1

Mặc dù có đính chính hoán đổi chữ cái bên trên thì biển cấm này hình như làm sai mục địch của nó rồi. Hay là một cách để mọi người chú ý hơn nhỉ?

Cười bể bụng với những lỗi sai Tiếng Anh khó tin khắp nơi trên thế giới 2

Tội nghiệp California, nổi tiếng thế mà bị viết nhầm chữ I. Hoặc đây là anh em sinh đôi của California?

Cười bể bụng với những lỗi sai Tiếng Anh khó tin khắp nơi trên thế giới 3

Chỗ thì thiếu, chỗ lại thừa chữ. Biển cấm kiểu này xem ra chẳng có tác dụng rồi.

Cười bể bụng với những lỗi sai Tiếng Anh khó tin khắp nơi trên thế giới 4

Chỉ vì một phút buồn ngủ mà người thợ sơn này khiến cho giao thông của con đường trở nên hỗn loạn vì người đi đường sẽ chẳng biết được là đó có phải STOP không?

Cười bể bụng với những lỗi sai Tiếng Anh khó tin khắp nơi trên thế giới 5

Quảng cáo CUA TƯƠI nhưng viết kiểu này thì nên có một khoá bổ túc Tiếng Anh gấp.

Cười bể bụng với những lỗi sai Tiếng Anh khó tin khắp nơi trên thế giới 6

Những người làm biển báo giao thông hình như không học giỏi Tiếng Anh cho lắm đúng không? Sao đâu cũng thấy sai vậy?!

Cười bể bụng với những lỗi sai Tiếng Anh khó tin khắp nơi trên thế giới 7

Theo Trí thức trẻ