Trong học kỳ 2 năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ ra đề chung để khảo sát học sinh lớp 12. Mỗi học sinh dự kiểm tra 4 bài, trong đó có 3 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và một môn tự chọn Khoa học tự nhiên (tổ hợp Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Chi tiết lịch thi khảo sát lớp 12 vừa được Sở GD&ĐT công bố.

Riêng học viên học chương trình GDTX cấp THPT dự thi 3 bài, trong đó có 2 bài bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và một môn tự chọn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp Lịch sử, Địa lý).

Hình thức kiểm tra giống với kỳ thi THPT quốc gia thực tế, môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, các bài kiểm tra còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Đối với các môn Ngoại ngữ khác, hiệu trưởng các trường THPT căn cứ vào tình hình thực tế của các trường chủ động giao cho giáo viên bộ môn tiến hành kiểm tra khảo sát đảm bảo khách quan, phù hợp với nội dung hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT.

Việc tổ chức coi, chấm khảo sát đảm bảo nghiêm túc, theo đúng quy chế kỳ thi THPT quốc gia. Bài kiểm tra khảo sát được rọc phách, chấm tập trung theo đơn vị Cụm đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra khảo sát theo nội dung chương trình quy định, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của kỳ thi THPT quốc gia. Phạm vi kiến thức kiểm tra khảo sát gồm nội dung chương trình giáo dục lớp 11 và lớp 12 THPT, trong đó tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12 theo Kế hoạch dạy học tính đến hết ngày 10/3.

Sở cũng lưu ý các trường, kết quả khảo sát không bắt buộc phải lấy điểm mà tùy theo điều kiện của từng trường, trung tâm có thể sử dụng kết quả khảo sát làm điểm kiểm tra thường xuyên; tuyệt đối không được lấy vào điểm kiểm tra định kỳ theo quy định.

Để chuẩn bị tốt cho việc khảo sát này, Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các trường chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn cho giáo viên dạy các môn thi THPT quốc gia về dạy học, kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn học sinh. Thực hiện dạy đúng, đủ chương trình, bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng môn học.

Ngọc Hiệp (tổng hợp)