Đà Nẵng: Hỗ trợ chăm sóc trẻ toàn diện ở các khu công nghiệp 1

100% trẻ được gửi tại các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất được chăm sóc chu đáo (ảnh minh họa)

Được triển khai thí điểm tại 10 tỉnh, thành trên cả nước, sau 3 năm triển khai, đến nay Đề án hỗ trợ, phát triển Nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đã có 8/10 tỉnh, thành được hỗ trợ kiện toàn, thành lập mới 283 nhóm/ lớp độc lập tư thục, vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 đề ra là 200 nhóm.

Ngoài việc trang bị những yêu cầu về nghiệp vụ chuyên môn và cơ sở vật chất theo quy định, đảm bảo 100% trẻ được gửi tại các nhóm này được chăm sóc chu đáo, mục tiêu của Đề án là giúp nâng cao năng lực cho người quản lý, giáo viên, bảo mẫu các nhóm trẻ, các bà mẹ, người chăm sóc trẻ, truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc trẻ toàn diện…

Tại TP. Đà Nẵng, giai đoạn 2014-2017, Đề án đã hỗ trợ cho 60 nhóm trẻ độc lập tư thục với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 300% kế hoạch được giao, qua đó thực hiện truyền thông cho hơn 2.000 bà mẹ là công nhân tại các khu công nghiệp; nâng cao năng lực cho 100% người quản lý, giáo viên, bảo mẫu các nhóm trẻ… Được biết, giai đoạn 2 (2018-2020), Đề án sẽ tiếp tục triển khai mở rộng thêm ra 10 tỉnh/thành khác trên cả nước.

Theo Báo Dân Sinh