Ngày 9/6, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay tại cuộc họp ngày 8/6 do Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chủ trì để tiếp tục thảo luận một số nội dung quan trọng trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 7 sắp diễn ra, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất đề xuất HĐND thành phố không tăng học phí mầm non và phổ thông công lập năm học 2018- 2019.

Đà Nẵng không tăng học phí mầm non và phổ thông công lập 1

Đà Nẵng không tăng học phí mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019

Theo đó, qua thảo luận về quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc TP Đà Nẵng năm học 2018-2019, các thành viên UBND TP thống nhất như dự thảo về mức tăng học phí đối với các trường cao đẳng nghề và Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật để tạo cơ sở pháp lý cho các trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo của mình trong lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

Việc tăng mức học phí đối với các trường cao đẳng nghề và Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật trên địa bàn cũng nhằm tăng khả năng tự chủ tài chính cho đơn vị, giảm dần tỷ lệ đảm bảo của ngân sách và có nguồn kinh phí thực hiện việc chỉnh lý, chuyển đổi các chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu và nhu cầu xã hội.

Riêng đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập, qua xem xét tình hình thực tế và xét chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2016 và năm 2017 tăng bình quân không đáng kể, các thành viên UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất giữ nguyên  mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố  năm học 2018-2019.

Ngọc Ngọc (Tổng hợp)