Nhân dịp kỷ niệm 65 năm trường Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng và phát triển, mới đây trường đã công bố quyết định thành lập 3 trường trực thuộc. Theo đó, trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông được thành lập dựa trên việc tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Trường Điện - Điện tử thành lập từ việc tổ chức lại 2 Viện đào tạo và 1 viện nghiên cứu (gồm Viện Nghiên cứu quốc tế về thông tin đa phương tiện, truyền thông và ứng dụng; Viện Điện tử viễn thông; Viện Điện). Còn đối với trường Cơ khí được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 3 Viện đào tạo là Viện Cơ khí động lực, Viện Cơ khí, Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh.

Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập 3 trường trực thuộc, mục tiêu xếp hạng 300 - 400 thế giới - Ảnh 2

Hiệu trưởng nhà trường - PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng có những chia sẻ về quyết định này, đây là một dấu mốc quan trọng đối với nhà trường. Theo đó, mục tiêu thành lập 3 trường mới này là để trường Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển mạnh mẽ ở 3 lĩnh vực Điện tử; Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Thực hiện việc đào tạo, nghiên cứu tốt nhất ở các trường mới này để mỗi năm một nhóm ngành tương ứng dự kiến được xếp ở thứ hạng 300 - 400 của thế giới, theo bảng xếp hạng QS vào năm 2025, còn thứ hạng năm 2021 là 401 - 450.

Ngoài ra, các trường mới thành lập tiếp tục trở thành một trong những đơn vị mũi nhọn, tổ chức sáng tạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đồng thời tiếp tục giữ vững vị thế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ số 1 Việt Nam, ở hàng đầu khu vực và có uy tín trên trường quốc tế với các lĩnh vực tương đương.

Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập 3 trường trực thuộc, mục tiêu xếp hạng 300 - 400 thế giới - Ảnh 1

Lộ trình vào cuối năm 2022, phía nhà trường sẽ thành lập 5 - 6 trường và 4 - 5 viện, trung tâm nghiên cứu. Đồng thời, tiến hành chuyển đổi và tái tạo lại cấu trúc các phòng ban thuộc đại học cũng như chuyển đổi các viện đào tạo còn lại.

Đến năm 2025, trường sẽ trở thành một trong những đại học tự chủ toàn diện. Với quy mô hình thức tổ chức, quản trị tiên tiến và bộ máy ngắn gọn, khẳng định được vị thế của mình ở trong nước và quốc tế.

Hiện tại, trường Đại học Bách khoa Hà Nội có một đội ngũ giảng viên cơ hữu vô cùng hùng hậu trên 1.100 người. Trong đó có gần 80% giảng viên có trình độ tiến sĩ, quy mô đào tạo của nhà trường đạt trên 35.000 người học với 32 chuyên ngành tiến sĩ, 47 chuyên ngành cao học và 65 chuyên ngành đại học.