Bài toán này xuất hiện trên Tiktok và khiến dân tình chia làm 2 phe quyết liệt, một bên khẳng định 1 là đáp án đúng, một bên khăng khăng kết quả phải là 9. Vậy bạn tính ra bao nhiêu?

 - Ảnh 1