Trước những thắc mắc vấn đề này, luật sư Lê Văn Bình - Đoàn Luật sư TP.HCM đã trả lời trên Pháp luật TP.HCM như sau:

Thời hạn của CMND: Theo quy định tại Mục 4, Phần I, Thông tư 04/1999 của Bộ Công an có quy định thời hạn sử dụng của CMND có giá trị trong 15 năm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng. Nếu có sự thay đổi hoặc bị mất CMND sẽ được làm thủ tục đổi, cấp lại một giấy CMND khác. Tuy nhiên, số ghi trên CMND được cấp lại vẫn giữ đúng theo số ghi trên CMND đã cấp trước đó.

Bên cạnh đó, tại Mục 2, Phần II Thông tư này cũng quy định một trong những trường hợp công dân phải làm thủ tục đổi CMND là đã quá thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp. Như vậy, căn cứ vào quy định trên, mặc dù giấy CMND không ghi thời hạn sử dụng trên đó nhưng người dân vẫn có thể dựa vào ngày cấp CMND để tính thời điểm hết hạn. Giấy CMND sẽ có thời hạn sử dụng trong vòng 15 năm kể từ ngày cấp.

Để biết CMND hay CCCD đã hết bạn, bạn cần nắm rõ những quy định này - Ảnh 1
Giấy chứng minh nhân dân cũ loại 9 số.

Thời hạn của thẻ CCCD: Không giống như CMND, thời hạn sử dụng của thẻ CCCD được xác định dựa theo độ tuổi. Tại Điều 21, Luật Căn cước công dân 2014 quy định thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định phải đổi thẻ thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Ví dụ: Công dân A được cấp thẻ CCCD và trong hai năm trước năm 25 tuổi (từ 23 - 25 tuổi) làm thủ tục cấp đổi thì thẻ CCCD của công dân A sau khi cấp đổi sẽ có giá trị đến năm 40 tuổi.

Để biết CMND hay CCCD đã hết bạn, bạn cần nắm rõ những quy định này - Ảnh 1
Thẻ căn cước công dân cũ.

Mặt khác, theo Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 06/2021 của Bộ Công an quy định mặt trước của thẻ CCCD có ghi thời gian sử dụng đến ngày/tháng/năm. Chính vì thế, công dân muốn biết thẻ CCCD còn thời hạn sử dụng hay không có thể dựa vào ngày/tháng/năm hết hạn ghi ở mặt trước của thẻ CCCD hay dựa vào độ tuổi của bản thân để xác định.

Để biết CMND hay CCCD đã hết bạn, bạn cần nắm rõ những quy định này - Ảnh 1
Thẻ căn cước công dân có gắn chip.

Ngoài ra, thời hạn sử dụng của thẻ CCCD mã vạch đã cấp trước đây theo quy định tại Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA và Luật Căn cước công dân 2014 quy định: CMND, CCCD mã vạch đã cấp trước khi địa phương triển khai cấp thẻ CCCD gắn chip thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn. Vậy nên, công dân có CMND, CCCD đã cấp theo mẫu cũ nếu chưa hết hạn thì không bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chip.

(theo Pháp Luật Online).