Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2018 1

Đề thi chính thức môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

I. Đọc hiểu (3 điểm)

Đọc đoạn trích

"Hãy thức dậy đất đai

Cho áo em tôi không còn vá vai

Cho phần gạo mỗi nhà không còn

thay bằng ngô, khoai, sắn…

Xin bắt đầu từ cơm no áo ấm

Rồi đi xa hơn – đẹp và giầu,

và sung sướng hơn.

Khoáng sản tiềm tàng trong ruột núi non

châu bắu vô biên dưới thềm lục địa

rừng đại ngàn bạc vàng là thế

phù sa muôn đời như sữa mẹ

sông giầu đằng sông, bể giầu đằng bể

còn mặt đất hôm nay thì em nghĩ thế nào

lòng đất rất giầu, mà mặt đất cứ nghèo sao?

***

Lúc này ta làm thơ cho nhau

đưa đẩy làm chi những lời ngọt lạt

ta ca hát quá nhiều về tiềm lực

tiềm lực còn ngủ yên…"

Tp. Hồ Chí Minh 1980 - 2982

(Trích "Đánh thức tiềm lực", Ánh trăng - Cát trắng - Mẹ và em,

Nguyễn Duy, NXB Hội Nhà văn, 2015)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Đoạn trích được viết theo thể thơ nào?

Câu 2: Trong đoạn trích, tác giả đã nhắc đến những yếu tố nào thuộc về tiềm lực tự nhiên của đất nước?

Câu 3: Nêu hiệu quả của vệc sử dụng câu hỏi tu từ trong đoạn trích.

Câu 4: Theo anh/chị, quan điểm cuart tác giả trong 2 dòng thơ: ta ca hát quá nhiều về tiềm lực/ tiềm lực còn ngủ yêu có còn phù hợp với thực tiễn ngày nay hay không? Vì sao?

II. Làm văn (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Từ nội dung đoạn trích ở phần ĐỌc hiểu, anh/chị hãy viết 1 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.

Câu 2 (5 điểm): Phân tích sự đối lập giữa vẻ đẹp của hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực ở gia đình làng chài (Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh CHâu). Từ đó, anh/chị hãy liên hệ với sự đối lập giữa cảnh phố huyện lúc đêm khuya và hình ảnh đoàn tàu (Hai đứa trẻ - Thạch Lam) để nhận xét về cách nhìn hiện thực của 2 tác giả.

Ngọc Hà