Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 gồm 50 câu trắc nghiệm, được thực hiện bởi giáo viên trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp).

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 1

 

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Chuyên Bắc Ninh tổ chức thi thử lần 1 có đáp án được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 3

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 4

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 5

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 6

 

Một đề thi thử khác của THPT Chuyên Bắc Ninh

 

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 7

Ngọc Hiệp (Tổng hợp)