Sau thời gian bàn thảo, thống nhất, Hội đồng xác định điểm sàn của Bộ GD&ĐT đã thống nhất mức điểm tối thiểu mà thí sinh cần phải đạt được để được xét tuyển vào đại học.

 Theo đó, điểm sàn  cho tất cả các tổ hợp là 15,5 điểm. Trước đó, hai năm 2015 và 2016, mức điểm sàn áp dụng chung cho tất cả khối thi là 15.

Thông qua mức điểm sàn, các trường ĐH, CĐ sẽ xây dựng mức điểm chuẩn để thực hiện công tác tuyển sinh.

Một trong những điểm mới của việc họp xác định điểm sàn năm nay là Bộ GD&ĐT đưa ra lộ trình bỏ mức điểm sàn chính thức được thực hiện từ năm 2018. Một sự thay đổi đột phá khi mà Bộ GD&ĐT đã duy trì mức điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ từ năm 2004 cho đến nay. Từ năm 2018, điểm sàn hay ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ do các trường ĐH tự xác định.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, từ ngày 15/7, thí sinh bắt đầu thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH. Dự kiến ngày 1/8, các trường ĐH công bố kết quả trúng tuyển.

Các trường đại học, cao đẳng sẽ lấy 70% chỉ tiêu khi xét tuyển nguyện vọng một.

Thời gian đăng ký xét tuyển của đợt một dự kiến là 20 ngày, sau đó, các trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển. Những thí sinh đã trúng tuyển sẽ không được xét nguyện vọng bổ sung. 

Nếu chưa trúng nguyện vọng một, thí sinh có thể được xét các nguyện vọng bổ sung, lưu ý thời gian như sau:

Đợt một nhận hồ sơ từ 25/8 đến 15/9, công bố điểm chuẩn trước 20/9.

Đợt hai nhận hồ sơ từ 20/9 đến 5/10, công bố điểm chuẩn trước 10/10.

Đợt ba nhận hồ sơ từ 10/10 đến 25/10, công bố điểm trúng tuyển trước 31/10.

Đợt bốn nhận hồ sơ từ 31/10 đến 15/11, công bố điểm trúng tuyển trước 20/11.

 Ngọc Hà (Tổng hợp)