Diện mạo của những cuốn SGK tiểu học trong suốt 40 năm qua 1

Ảnh: Sách Học Vần lớp 1, tập 1, NXB Giáo dục ấn hành năm 1977.

Khi đất nước mới thống nhất thì học sinh nước ta vẫn chưa có một bộ sách giáo khoa thống nhất. Trong khi học sinh miền Bắc sử dụng bộ sách phục vụ chương trình phổ thông 10 năm thì học sinh miền Nam lại có một bộ sách khác theo chương trình học 12 năm.

Diện mạo của những cuốn SGK tiểu học trong suốt 40 năm qua 2

Ảnh: Sách Học vần lớp 1, tập 1, NXB Giáo dục ấn hành năm 1981.

Đến năm 1979, cả nước tiến hành cải cách giáo dục thống nhất theo chương trình học 12 năm. Hai năm sau, các bạn học sinh bắt đầu học những cuốn sách giáo khoa đầu tiên của chương trình mới.

Diện mạo của những cuốn SGK tiểu học trong suốt 40 năm qua 3

Ảnh: Sách Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục ấn hành năm 1985.

Từ năm 1981 – 2002, sách Tiếng Việt đã có nhiều lần thay đổi như nhập hai bộ sách Văn và Tiếng làm một; viết lại quyển Tiếng Việt 1; sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến những thay đổi về chính trị - xã hội với nội dung thống nhất theo chương trình cải cách giáo dục từ năm 1979.

Diện mạo của những cuốn SGK tiểu học trong suốt 40 năm qua 4

Ảnh: Sách Văn lớp 5, tập 1, NXB Giáo dục ấn hành năm 1989.

Công nghệ in ấn ở những thập niên trước còn rất thô sơ nên cả quyển sách chỉ có trang bìa được in màu. Toàn bộ tranh minh hoạ bên trong đều do hoạ sĩ vẽ tay nên các nét vẽ đều mộc mạc và giàu cảm xúc.

Diện mạo của những cuốn SGK tiểu học trong suốt 40 năm qua 5

Ảnh: Sách Tiếng Việt lớp 4, NXB Giáo dục ấn hành năm 1988.

Còn về tên gọi, trước đây sách Tiếng Việt tiểu học có nhiều tên như sách Học vần, Tập đọc, Văn,... Sau đó chúng được “quy về một mối” với tên gọi: sách Tiếng Việt.

Diện mạo của những cuốn SGK tiểu học trong suốt 40 năm qua 6

Ảnh: Sách Tiếng Việt lớp 1, tập 1, NXB Giáo dục ấn hành năm 1990.

Chia sẻ trên Zing, ông Nguyễn Quốc Vương, chuyên gia nghiên cứu lịch sử giáo dục cho biết, thực tế sách thường được làm theo kiểu "cuốn chiếu". Viết xong cho lớp 1 rồi mới viết tiếp lớp 2. Đó là lý do khiến thời gian xuất bản của từng cuốn sách luôn rải rác trong nhiều năm chứ không thống nhất.

Diện mạo của những cuốn SGK tiểu học trong suốt 40 năm qua 7

Ảnh: Sách Tiếng Việt lớp 3, tập 1, NXB Giáo dục ấn hành năm 1997.

Bộ sách Tiếng Việt này được đánh giá là phiên bản hoàn chỉnh nhất tính từ cuộc cải cách giáo dục năm 1979, được sử dụng đến khi thay sách mới vào năm 2002. Đây chính là bộ sách kỷ vật của thế hệ học sinh cuối 8X và nửa đầu 9X.  

Diện mạo của những cuốn SGK tiểu học trong suốt 40 năm qua 8

Huệ Anh (Tổng hợp)