Không chỉ con người, mọi loài sinh vật trên mặt đất đều cần nước để tồn tại. Vậy những loài sống dưới nước thì sao, chúng có cần uống nước để duy trì sự sống không?

Thực tế là dù sống dưới nước nhưng cá vẫn uống nước đấy. Nhưng sẽ có hành động khác nhau để bổ sung nước giữa cá nước ngọt và nước mặn. Điều này liên quan tới cấu tạo cơ thể của chúng.

Với cá nước ngọt, nồng độ muối trong máu cao hơn so với môi trường nước ngọt mà chúng sống. Do đó, máu của những loài cá nước ngọt có nguy cơ cao bị pha loãng nếu chúng uống nước.

Để duy trì sự cân bằng của muối và nước trong cơ thể, chúng sẽ không chủ động uống nước. Thay vào đó, cá nước ngọt hấp thụ nước qua da và mang bằng quá trình thẩm thấu, và sau đó đi tiểu để loại bỏ tất cả lượng nước dư thừa.

 - Ảnh 2

Đối với cá nước mặn, nồng độ muối trong máu thấp hơn so với nước biển, cơ thể chúng dễ bị mất nước nếu không chủ động uống nước. Cấu tạo mang của cá nước mặn rất đặc biệt và được sinh ra để thích nghi với môi trường nên chúng có thể uống nước mặn, xử lý nó và sau đó loại bỏ muối dư thừa thông qua bài tiết.

 - Ảnh 2

Cá chủ động uống là nhưng không phải vì chúng khát. Có 2 lý do cho sự uống nước có vẻ là bất đắc dĩ này. Đầu tiên, cá cơ bản sống trong nước nên cơ thể chúng không có nhu cầu bức thiết phải uống nước.

Chưa kể, cảm giác khát - với loài cá - là một phản xạ xảy ra không cần có sự thôi thúc theo điều khiển của não. Nó chỉ xảy ra theo bản năng. Chúng không nhất thiết phải cảm thấy khát để uống nước.