Đố vui: Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân, lý do tại sao? - Ảnh 1
Rõ ràng mỗi con bò có 4 chân nhưng khi đếm 6 con bò lại chỉ có 12 chân nhỉ?
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân. Đó là lý do vì sao khi bạn nhìn thấy 6 con bò lại chỉ đếm thấy có 12 cái chân.