Bao nhiêu điểm thi đỗ tốt nghiệp THPT 20201

Để đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021, tất cả các bài thi và các môn thi xét tốt nghiệp đều đạt trên 1.0 điểm theo thang điểm 10, không bị điểm liệt, không bị kỷ luật hủy kết quả thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5.0 điểm trở lên.

Thí sinh trước giờ thi (ảnh minh họa: Thu Trà)
Thí sinh trước giờ thi (ảnh minh họa: Thu Trà)

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT 2021

Cách tính điểm xét tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020 đối với học sinh chương trình THPT và chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) như sau:

 

Công thức tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 thủ công
Công thức tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 thủ công

Ngoài cách trên, thí sinh cũng có thể sử dụng web tính điểm thi THPT quốc gia 2021 nhanh chóng. Công cụ này giúp thí sinh biết được chính xác kết quả mà không mất thời gian tính toán.

* Lưu ý:

- Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm: 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12. Điểm xét tốt nghiệp sẽ được lấy đến 2 chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

- Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10, và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.