Theo đó, Sở nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học. Đồng thời hoạt động dạy thêm không áp dụng đối với học sinh lớp 6, lớp 10 mới tuyển sinh trong khoảng thời gian trước khi khai giảng năm học mới.

Hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm phải cụ thể hóa nội dung học thêm: Phân phối chương trình dạy thêm có nội dung chi tiết cùng xét duyệt của lãnh đạo nhà trường; Giáo án dạy thêm của giáo viên; Sổ theo dõi tiến trình, nhận xét về chất lượng bài dạy của giáo viên và kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

Sở GD&ĐT Hà Nội nghiêm cấm dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu không xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc giờ học tự chọn. Số giờ học thêm không quá số giờ học chính khóa và không vượt quá 5 buổi/tuần.

Các trường năm nay cũng không được tổ chức thi, kiểm tra xếp lớp học thêm đầu năm. GVCN lớp căn cứ vào nguyện vọng học thêm của học sinh theo từng môn học và kết quả xếp loại học lực cuối năm hoặc cuối học kỳ để xếp thành các nhóm báo cáo Hiệu trưởng. Từ đó bố trí các lớp học thêm đảm bảo học sinh trong lớp có học lực tương đương nhau.

Cũng theo đó, công tác thu chi tiền dạy thêm, học thêm phải tuân theo Quyết định số 22.

Sở Hà Nội cũng yêu cầu Phòng GD&ĐT thẩm định, cấp phép dạy thêm trong trường THPT, THCS phải công khai danh sách các trường, giáo viên dạy thêm lên cổng thông tin điện tử của Sở. Đồng thời công khai danh sách giáo viên, học sinh tham gia học thêm, dạy thêm trên website của trường.

Các phòng giáo dục sau khi cấp phép đối với các cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài chương trình sau đó phải phối hợp các ban, ngành để kiểm tra việc tổ chức dạy học theo quy định. Nếu các cá nhân, tổ chức có vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.