Hà Nội đã đưa ra phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 bao gồm 4 bài thi độc lập là: Văn, Toán, Ngoại ngữ và một trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân. Môn thứ tư sẽ được công bố vào tháng 3/2019.

Phương án thi này đang được trình lên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét và phê duyệt.

Các thí sinh ôn bài trước khi vào phòng thi. (Ảnh Zing).

Như vậy, phương án tuyển sinh này dã có sự thay đổi so với các năm trước. Năm học 2018 - 2019, các thí sinh thi vào lớp 10 các trường không chuyên chỉ phải làm hai bài thi Toán và Ngữ Văn. Các thí sinh dự thi vào trường chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ làm thêm bài thi Ngoại ngữ và môn chuyên.

Phương án tuyển sinh mới năm học 2019 - 2020 được đánh giá là phát huy được mục đích giáo dục toàn diện, sẽ không có hiện tượng học lệch ở các học sinh cấp THCS.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã đưa ra 3 phương án tuyển sinh lớp 10 để lấy ý kiến. Đó là: Phương án 1, thi tuyển 4 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi thứ tư, trong đó bài thi thứ tư thuộc 1 trong các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Bài thi thứ tư do Sở GD&ĐT công bố vào cuối tháng 3. Thời gian làm bài đối với bài thi toán và ngữ văn là 120 phút/bài, đối với 2 bài thi còn lại là 60 phút/bài.

Phương án 2: Giữ nguyên như phương án tuyển sinh năm học 2018-2019, tức là tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển.

Phương án 3: Tổ chức thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là toán, ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp: Tổ hợp 1 (gồm 4 môn: Ngoại ngữ, vật lý, lịch sử và giáo dục công dân); hoặc tổ hợp 2 (gồm 4 môn: Ngoại ngữ, địa lý, hóa học và sinh học).