Giữ nguyên mức trần học phí năm 2021-2022

Với Nghị quyết “Quy định mức thu học phí”,HĐND TP Hà Nội thống nhất: “Năm học 2021-2022 sẽ không tăng học phí”. Theo đó, học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2021-2022 giữ như năm học 2020-2021.

q - Ảnh 1
Mức học phí sẽ áp dụng với giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2021- 2022

HĐND TP Hà Nội cũng đã thông qua Nghị quyết quy định mức trần học phí với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2021-2022. Theo đó, mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2021-2022 giữ nguyên như năm học 2020-2021. Cụ thể: Trường mầm non 5.100.000 đồng/HS/tháng, Trường tiểu học 5.500.000 đồng/HS/tháng, Trường THCS 5.300.000 đồng/HS/tháng, Trường THPT 5.700.000 đồng/HS/tháng.

Quy định tại Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ về khung học phí năm học 2021-2022 có nêu rõ: “Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, HĐND cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần khung học phí hoặc mức học phí do HĐND cấp tỉnh đã ban hành năm học 2020-2021 đối với từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương”. Hàng năm UBND TP thực hiện trình HĐND TP ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội theo từng năm học”.

q - Ảnh 2
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua các nghị quyết ngày 23/9

Trên cơ sở mức trần học phí, hàng năm, thủ trưởng cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao căn cứ điều kiện KT-XH của địa bàn, cùng với cam kết thực hiện chất lượng giáo dục cao theo tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, kết quả kiểm định để quyết định mức thu học phí sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của UBND quận, huyện, thị xã hoặc Sở GD&ĐT theo phân cấp quản lý.

Các trường công lập chất lượng cao cam kết bảo đảm chất lượng giáo dục tương xứng với mức thu học phí; xác định và công bố công khai mức thu học phí đối với cả phương thức dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến bảo đảm phù hợp.

Hỗ trợ 50% học phí với 1,3 triệu học sinh Hà Nội

Theo Nghị quyết được thông qua, đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) trên địa bàn TP. Hà Nội; học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn TP. Hà Nội...

Mức hỗ trợ bằng 50% mức học phí hàng tháng của năm học 2021-2022 do HĐND TP quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng với hình thức học thực tế của tháng, tương ứng từng vùng, từng cấp học sau khi đã thực hiện chính sách giảm học phí theo quy định. Đối tượng được hưởng chế độ miễn phí theo quy định sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại nghị quyết này.

q - Ảnh 3
(Ảnh minh họa)

Về thời gian hỗ trợ, theo thời gian học sinh học thực tế (bao gồm thời gian học theo hình thức trực tiếp, trực tuyến), tối đa không quá 9 tháng/năm học 2021-2022.

UBND TP giao và phân bổ dự toán kinh phí cho Sở GD&ĐT để giao dự toán kinh phí hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc. Thực hiện chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ đang theo học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trực thuộc và các cơ sở giáo dục công lập thuộc các bộ, trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn TP.

Tổng kinh phí hỗ trợ lên đến 892 tỷ đồng (năm 2021 là 396 tỷ đồng và năm 2022 là 496 tỷ đồng). Nguồn kinh phí hỗ trợ là từ ngân sách thành phố cấp năm 2021 và từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm 2021.

Đây là chủ trương, chính sách của Thành phố Hà Nội có ý nghĩa động viên kịp thời nhân dịp đầu năm học cho trẻ em, học sinh phổ thông các cấp, ngành Giáo dục Đào tạo Thủ đô và nhân dân, nhất là đang trong thời kỳ ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.