Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (mầm mon, lớp 1, lớp 6) năm học 2020-2021 của từng quận, huyện, thị xã vào ngày 30/6/2020 trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://hanoi.edu.vn.

Hà Nội sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp vào 30/6 1

Các phòng giáo dục và đào tạo đang phối hợp với chính quyền các địa phương hoàn thành công tác điều tra số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, làm căn cứ để tham mưu UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021, bảo đảm tất cả học sinh đều không phải di chuyển quá xa để đi học.

Năm học 2020-2021, Hà Nội vẫn sử dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Riêng những trường trung học cơ sở được công nhận là trường chất lượng cao có thể lựa chọn phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với việc tổ chức làm bài kiểm tra đánh giá năng lực (bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1/8/2020).