Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên về việc hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 và tuyển sinh vào trường mầm non, tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022.

Hà Nội: Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh khi được phép trở lại trường học - Ảnh 2
Hà Nội gửi thông báo về việc tuyển sinh và tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh khi trở lại trường học

Về việc hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, Sở yêu cầu, đối với các trường có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 09/2021/BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên thì xây dựng phương án tổ chức kiểm tra định kỳ, báo cáo xin ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp.

Các đơn vị vẫn tổ chức tuyển sinh vào trường mầm non, tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 theo kế hoạch do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố. Cụ thể, từ ngày 12 đến 14/7 đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1. Từ ngày 15 đến 17/7 đăng ký tuyển sinh cho trẻ 5 tuổi vào mầm non. Từ ngày 18 đến 20/7 đăng ký trực tuyến vào lớp 6. Khi được phép trở lại trường học, Sở yêu cầu các nhà trường tập trung rà soát các hoạt động giáo dục của đơn vị; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo quy định.

Về việc ôn tập, kiểm tra định kỳ đối với các khối lớp chưa hoàn thành việc kiểm tra định kỳ, Sở yêu cầu từng nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ 2, đánh giá tổng kết năm học 2020-2021 theo đúng các quy định về kiểm tra, đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Hà Nội: Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh khi được phép trở lại trường học - Ảnh 1
 Khi được phép trở lại trường học, nhà trường sẽ tổ chức ôn tập, kiểm tra đánh giá định kỳ cho học sinh.

Đối với các lớp chưa hoàn thành việc kiểm tra đánh giá định kỳ thì tổ chức ôn tập cho học sinh, đồng thời triển khai nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá định kỳ. Việc khen thưởng học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông được thực hiện sau khi các trường hoàn thành đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.