Hà Nội triển khai chương trình đào tạo song bằng, tích hợp giảng dạy giữa hai chương trình học của Việt Nam và Cambridge đã được 3 năm. Công tác tuyển sinh vào các trường có tổ chức thực hiện chương trình song bằng rất nghiêm túc, học sinh có nguyện vọng tham gia học các chương trình song bằng phải tham dự nhiều vòng thi chung do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức.

Hà Nội: Xem xét mở rộng chương trình đào tạo song bằng cho học sinh THPT  1

Đến nay, toàn thành phố có 179 học sinh THPT và 775 học sinh THCS của 8 trường tham gia học chương trình song bằng, trong đó có 48 học sinh đang học lớp 12. Theo đánh giá sơ bộ về kết quả kỳ thi của học sinh lớp 12 lấy chứng chỉ AS- Level vào tháng 6/2019, hầu hết học sinh đều đạt kết quả tốt. Các bạn học sinh tham gia chương trình đào tạo song bằng ở các trường THCS cũng đã đáp ứng tốt các yêu cầu của chương trình đào tạo.

Nhằm tạo bước đột phá về chất lượng dạy và học, đồng thời đáp ứng được nhu cầu học tập đa dạng của học sinh hiện nay, các nhà trường cũng bày tỏ mong muốn chương trình song bằng tú tài tiếp tục được nhân rộng ở nhiều trường học trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với chương trình giáo dục hiện đại.

Hà Nội: Xem xét mở rộng chương trình đào tạo song bằng cho học sinh THPT  2

Trên cơ sở kết quả 3 năm thí điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình; đánh giá các mặt được và còn thiếu để có giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng triển khai chương trình trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng sẽ rà soát các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố có đủ điều kiện, báo cáo UBND thành phố để xem xét mở rộng việc thực hiện chương trình đào tạo song bằng trong năm học 2020-2021 tới đây.