Năm học 2018-2019, dự kiến toàn thành phố có 101.460 học sinh xét tốt nghiệp THCS (giảm khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2017-2018).

Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau THCS, khoảng 60-62% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 20% số học sinh tuyển vào trường THPT tư thục, 10% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên và 8-10% số học sinh tham gia học nghề.

Theo kế hoạch tuyển sinh này, số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT và giáo dục thường xuyên năm 2018-2019 như sau:

Tuyển vào trường THPT: khoảng 81.200 đến 83.200 học sinh (giảm từ 3.000-4.000 học sinh so với năm ngoái). Trong đó các trường công lập tuyển từ 60.900 đến 62/900 học sinh (giảm khoảng 3.000 học sinh so với năm học 2018-2019), các trường ngoài công lập tuyển 20.300 học sinh (tương đương năm học 2018-2019).

Tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên là 10.100 học sinh. Số còn lại vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức chung một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập. Học sinh sẽ làm 4 bài thi độc lập: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ tư; trong đó bài thi thứ tư được chọn ngẫu nhiên thuộc một trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lí.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố chọn bài thi môn thứ tư vào tháng 3.

Với bài thi Ngoại ngữ thí sinh được chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, Tiếng Nhật.

Hình thức thi: Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/ bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 60 phút.

Bài thi môn thi thứ tư theo hình thức trắc nghiệm khách, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi, 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Điểm xét tuyển= (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ Văn)x2 + (Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn thứ tư) + Điểm cộng thêm.

Lịch thi dự kiến.