Tin giáo dục hôm nay được biết, trong nội dung Quyết định số 3047/QĐ-UBBND ngày 20/10 của UBND tỉnh Hải Dương có nêu rõ: Mức tiền thưởng cho một cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua là 4.470.000 đồng. Nguồn tiền thưởng trong danh sách là 263.730.000 đồng được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng do tỉnh cấp thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo, theo kế hoạch năm 2020.

Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 59 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2020 - 2021.
Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 59 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2020 - 2021 của tỉnh Hải Dương

Đây là những cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Được biết, số lượng cá nhân được UBND tỉnh Hải Dương tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua lần này tăng cao hơn 9 người so với năm học 2019 - 2020.
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua là phần thưởng danh giá dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp. Căn cứ theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ-CP và Khoản 6 Điều 1 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013 quy định về tiêu chuẩn danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được áp dụng xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
2. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;
3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;
4. Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

 

Dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý
Dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý

5. Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.
Như vậy, những cán bộ, giáo viên đáp ứng được các tiêu chuẩn nêu trên sẽ được xem xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.