Ban chỉ đạo đưa ra 10 tiêu chí đánh giá an toàn tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Mỗi tiêu chí sẽ được chấm theo thang điểm 10, sau đó quy ra phần trăm đạt yêu cầu. Cách chấm điểm mỗi tiêu chí an toàn có sự khác nhau giữa cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Các tiêu chí thành phần như: Số lượng, mật độ, khoảng cách trẻ, giáo viên, cán bộ, nhân viên, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, đeo khẩu trang trong trường, kiểm tra nhiệt độ, tổ chức đi học bằng xe đưa rước, tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú, phòng cách ly đúng quy định và hoạt động sau 16h30 phút.

Học sinh TP.HCM phải ngồi cách nhau 2m hoặc phải có vách ngăn khi đi học trở lại 1HS phải ngồi cách nhau từ 2m trở lên. Ảnh minh họa


Bộ tiêu chí cũng quy định mật độ học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc phải đáp ứng từ 2m trở lên. Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc cũng phải từ 2m trở lên.

Đặc biệt, nếu dưới 2m phải có vách ngăn giữa các học sinh ngồi cạnh nhau sẽ được chấm 5 điểm; dưới 2m/người nhưng không có vách ngăn thì bị chấm 0 điểm.

Với công thức tính Tiêu chí an toàn (TCAT) bằng tổng điểm các tiêu chí thành phần. Nếu tổng điểm từ 90% đến 100%, được xếp loại mức độ an toàn rất cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nếu tổng điểm từ 70% đến dưới 90%, được xếp loại mức độ an toàn cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nhưng phải kiểm tra định kỳ.

Nếu tổng điểm từ 50% đến dưới 70%, được xếp loại mức độ an toàn trung bình, có thể tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng phải thường xuyên kiểm tra.

Nếu tổng điểm từ 30% đến dưới 50%, được xếp vào nhóm mức độ an toàn thấp, phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nếu tổng điểm chỉ đạt dưới 30%, tức thuộc nhóm có mức độ an toàn rất thấp, thì không được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.