Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

TNTP&NĐ
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong 2 ngày 4 - 5/3.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là các các Bí thư T.Ư Đoàn quán triệt về 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 1Anh Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư thường trực T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Sáng 4/3, Trung ương Đoàn khai mạc Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu T.Ư có sự tham gia của các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Ngô Văn Cương- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Đoàn; Nguyễn Tường Lâm- Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về TNVN; Nguyễn Phạm Duy Trang- Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Nguyễn Minh Triết- Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; lãnh đạo các ban và Văn phòng T.Ư Đảng theo dõi T.Ư Đoàn; lãnh đạo cấp Vụ các ban của T.Ư Đảng; lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn; cùng sự tham gia của các điểm cầu trực tuyến của Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, đường truyền mở rộng đến cấp cơ sở.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 2Quán triệt, phổ biến những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết

Anh Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư thường trực T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam báo cáo Chuyên đề về Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn - Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII diễn ra thành công tốt đẹp. Một điểm mới so với các đại hội lần trước là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được thảo luận tại Đại hội. Ngay sau Đại hội chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã sớm được ban hành và được thống nhất cao thực hiện.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 3Điểm cầu tại tỉnh đoàn Bạc Liêu

Anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, hội nghị lần này được tổ chức nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Anh Nguyễn Ngọc Lương thông tin, tại thời điểm khai mạc hội nghị đã có trên 10.000 điểm cầu trên toàn quốc, với sự tham gia của trên 700.000 cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên thanh niên cả nước. “Có lẽ đây là hội nghị mà số lượng điểm đầu và số lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia đông nhất. Điều đó nói lên ý nghĩa, tầm quan trọng, sự nghiêm túc của hội nghị lần này”, anh Nguyễn Ngọc Lương nói.  

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 4Anh Nguyễn Minh Triết- Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội SVVN báo cáo chuyên đề về Công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

Theo anh Nguyễn Ngọc Lương, Nghị quyết được quán triệt, phổ biến tuyên truyền một cách sâu sắc, đầy đủ, hoàn thiện thì nhận thức mới đầy đủ và quyết tâm cao thực hiện các nội dung được xác lập tại Nghị quyết.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 5Điểm cầu Thành đoàn Hà Nội

“Với ý nghĩa quan trọng của hội nghị lần này, tôi mong các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên phải nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu. Trong đó, cán bộ phải nắm chắc, hiểu sâu, gương mẫu trong việc này. Từ tinh thần đó cán bộ lan tỏa đến đoàn viên, đoàn viên lan tỏa đến thanh niên tinh thần học tập để biến nhận thức thành hành động để chúng ta quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nói.

5 chuyên đề trọng tâm, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong 2 ngày 4 -5/3. Các đại biểu được nghe báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn quán triệt về 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 6Điểm cầu trực tuyến tại Công an tỉnh Quảng Bình

Chuyên đề 1: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

Chuyên đề 3: Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên.

Chuyên đề 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Chuyên đề 5: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 7Anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn - Chủ nhiệm UBKT T.Ư Đoàn báo cáo chuyên đề về Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức triển khai giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc giới thiệu cuốn sách nhằm nhấn mạnh về nội dung cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước nhận thức, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, thể hiện sự đồng tình, ủng hộ của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng ta đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong bối cảnh các cấp bộ Đoàn tích cực, nỗ lực, phấn đấu để thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục tiêu của Nghị quyết trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tuổi trẻ cả nước quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn vào cuộc sống.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 8Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư báo cáo chuyên đề về Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Kết thúc thời gian học tập và nghiên cứu, các cán bộ đoàn sẽ tham gia trả lời 100 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm trong 30 phút về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam. Người tham gia kiểm tra trả lời đúng ít nhất 60/100 câu hỏi được ghi nhận hoàn thành việc nghiên cứu, học tập.

Trả lời đúng dưới 60 câu hỏi tham gia kiểm tra lại tại các lần tiếp theo. Sau khi trả lời đúng từ 60 câu hỏi trở lên, người tham gia kiểm tra sẽ được ghi nhận là hoàn thành việc học và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành việc học tập (giấy chứng nhận điện tử).

Bạn đang đọc bài viết Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

100 cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng 2023

Thông tin từ T.Ư Đoàn cho biết, từ 161 hồ sơ đủ điều kiện gửi về từ 67 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 đã thống nhất chọn ra 100 cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc nhất để trao giải, vinh danh.

Tuổi trẻ Khánh Hòa khởi công Công trình thanh niên cấp T.Ư

Ngày 18/3, Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn phối hợp cùng Tỉnh đoàn Khánh Hòa và các đơn vị tài trợ tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình thanh niên cấp trung ương “Sân thể thao cộng đồng” và công trình thanh niên cấp tỉnh “Đường cờ tổ quốc” tại xã miền núi Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh.