Theo đó, qua rà soát dữ liệu với Bộ GD&ĐT, kết quả cho thấy có 483 thí sinh có đăng ký xét tuyển vào Học viện Quân y nhưng không đăng ký sơ tuyển, 22 thí sinh không đăng ký xét tuyển là nguyện vọng 1 vào Học viện Quân y, và 108 thí sinh đăng ký sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển vào Học viện Quân y.

Học viện Quân y đề nghị thí sinh kiểm tra nguyện vọng đăng ký cho phù hợp

Do đó, Học viện đề nghị thí sinh rà soát lại thông tin sơ tuyển theo danh sách, kiểm tra nguyện vọng đăng ký của mình. Các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Học viện mà không có hồ sơ tuyển sẽ không được xét tuyển vào Học viện. Do đó nhà trường đề nghị thí sinh kiểm tra để thay đổi nguyện vọng cho phù hợp.

Các thí sinh đã đăng ký sơ tuyển không đăng ký xét tuyển vào Học viện đề nghị thí sinh kiểm tra và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường.

Trong 483 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Quân y nhưng không đăng ký sơ tuyển, Ban tuyển sinh thành phố Hà Nội có 98 thí sinh, TP. Hồ Chí Minh có 19 thí sinh, Hải Phòng có 4 thí sinh, Đà Nẵng có 1 thí sinh, Hà Giang có 12 thí sinh, Lạng Sơn 10 thí sinh, Sơn La có 20 thí sinh…

Theo Tiền Phong Online