Kỳ thi THPT quốc gia 2020 cơ bản giữ ổn định như năm 2019

Châu Giang 09:54 31/10/2019

Tại văn bản Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020, Bộ GD&ĐT thông báo việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2019.

Cụ thể, việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 được giữ ổn định như năm 2019 nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học ở mức độ học vấn phổ thông, đảm bảo kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục.

Kỳ thi THPT quốc gia 2020 cơ bản giữ ổn định như năm 2019  1

Trước kì thi, Bộ sẽ đẩy mạnh truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh và toàn xã hội về kỳ thi THPT quốc gia, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, yêu cầu trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Các địa phương cần làm tốt công tác lựa chọn nhân sự cho kỳ thi THPT Quốc gia, nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ, đặc biệt là thanh tra và giám sát.

Các đơn vị ra đề thi chuẩn bị điều kiện để thí điểm xây dựng các ngân hàng câu hỏi, phục vụ cho kiểm tra đánh giá thường xuyên các môn học ở cấp THPT. Bộ yêu cầu các địa phương, đơn vị chuẩn bị sớm, đầy đủ những  điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, xây dựng phương án dự phòng để xử lý rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức.

 

Tin đọc nhiều