Thực hiện Quyết định số 2180/QĐ-BGDĐT ngày 09/8/2022 về việc thành lập Hội đồng và Tổ thư ký xét chọn nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 và giai đoạn 1982-2022, Hội đồng đã tổ chức xét chọn 200 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 và 200 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982-2022.

Lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ xét chọn nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc - Ảnh 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu, xuất sắc năm 2022 và giai đoạn 1982 - 2022. Xem danh sách chi tiết dưới đây:

1. Nhà giáo MẦM NON 2022

2. Nhà giáo TIỂU HỌC 2022

3. Nhà giáo THCS 2022

4.Nhà giáo THPT 2022

5.Nhà giáo GDTX 2022

6.Nhà giáo đơn vị trực thuộc Bộ, các bộ, ngành, địa phương, 2 ĐHQG 2022

7. Nhà giáo MẦM NON giai đoạn1982-2022

8. Nhà giáo TIỂU HỌC giai đoạn 1982-2022

9. Nhà giáo THCS giai đoạn 1982-2022

10. Nhà giáo THPT giai đoạn 1982-2022

11. Nhà giáo GDTX giai đoạn 1982-2022

12. Nhà giáo đơn vị trực thuộc Bộ, các bộ, ngành, địa phương và 2 ĐHQG 40 năm