Theo đó, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX trên địa bàn TP cùng nghỉ học kỳ 1 vào ngày 31/12/2018 (thứ hai).

Ngày 29/12/2018 (thứ bảy), cấp học THCS, THPT, GDTX đi học bình thường. Các bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của cấp học được nghỉ học kỳ 1 và Tết dương lịch liền 3 ngày, từ 30/12/2018 (chủ nhật) đến hết ngày 1/1/2019 (thứ ba).

Ngày 4/1/2019 (thứ sáu), cấp học mầm non, tiểu học đi học bình thường. Cán bộ, giáo viên và học sinh của cấp học được nghỉ học kỳ 1 và Tết dương lịch liền 4 ngày từ 29/12/2018 (thứ bảy) đến hết ngày 1/1/2019 (thứ ba).

(Ảnh minh họa)

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trong thời gian nghỉ học kỳ 1 và dịp Tết dương lịch, cơ quan Sở, các phòng GD&ĐT, trường học thực hiện nghiêm việc trực và bảo vệ cơ quan, trường học. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ…;ổn định nền nếp dạy, học và các hoạt động theo kế hoạch năm học ngay sau dịp nghỉ học kỳ 1 và Tết Dương lịch.