Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo và THPT không chuyên năm học 2021 - 2022 trên toàn tỉnh được tổ chức chung một đợt thi thay vì tổ chức thành 2 kỳ thi như trước đây. 

Theo đó, thí sinh dự tuyển tại trường chuyên được đăng ký 6 nguyện vọng, trong đó có 4 nguyện vọng chuyên và 2 nguyện vọng không chuyên. Như vậy, thí sinh nếu không trúng tuyển vào lớp 10 trường chuyên vẫn được xét tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT không chuyên theo 2 nguyện vọng, với điều kiện thi đủ 3 môn chung hệ số 1 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và phải có đăng ký 2 nguyện vọng để xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT không chuyên như quy định.

 - Ảnh 2

Thời gian tổ chức kỳ thi diễn ra từ ngày 10 – 12/6/2021. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo và THPT không chuyên năm học 2021 - 2022.

Về môn thi, đối với tuyển sinh lớp 10 các trường THPT không chuyên thí sinh dự thi 3 môn: Toán học, Ngữ văn và Tiếng Anh. 

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, thí sinh dự thi 3 môn thi chung (hệ số 1) như thí sinh dự thi vào các trường THPT không chuyên. Đồng thời, phải đăng ký chọn thi môn chuyên (hệ số 2) trong các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học (thi môn Toán).

Về thời gian làm bài, thí sinh làm bài môn Toán và Ngữ văn trong 120 phút, môn Tiếng Anh trong 60 phút và môn chuyên trong 150 phút.

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 tỉnh Bình Thuận
Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 tỉnh Bình Thuận

Số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 trên toàn tỉnh là 15.682 học sinh, nguyện vọng 2 là 9.920. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường là 12.840 học sinh.